Arjantin dünyanın en önemli tahıl ve yağlı tohum üreticilerindendir.

Arjantin dünyanın en önemli tahıl ve yağlı tohum üreticilerindendir.

09/15/2015
Okunma: 7598

 

Arjantin dünyanın en önemli tahıl ve yağlı tohum üreticilerindendir. Özellikle Kuzey Yarımküre ekinleri ile bağlantıya geçildiği yıllarda piyasayı besleme konusunda büyük bir rol oynadı. Bu yüzden arkaplanında politik belirsizliğin   özellikle paranın değeri konusunda karşıdır. Çünkü bu durum üretici ve ihracatcı davranışları global piyasa tarafından onaylanmış  gibi görülmeyecek şekilde etkiler.

Uluslar arası tahıl konseyi Arjantin’in 2015-16 toplam tahıl üretimini 2014-15de  51.1 milyon olan üretiminde   aşağıda kalarak 49.2 milyon olarak öngörüyor.

            Konsey buğday hasatını önceki yılın hasatı olan 13.9 milyona nazaran 12.5 milyon olarak belirledi. Önceki yılın 30 milyonluk hasatıyla karşılaştırıldığında darı hasatını 28 milyona düşürdü. Arpa hasatı öceki yılın hasat miktarı olan 2.9 milyondan fazla olarak 3.7 milyona olarak belirlendi.

            Süpürge darısı üretimi 3.8 milyon üretimden fazla öngörülerek 4.5 milyon olarak tahmin ediliyor. Ayrıca, yulaf üretiminde 500.000 tondan 400.000 tona düşüş tahmin ediliyor.

            Arjantin’in 2015-2016 yılları arası toplam tahil ihracatı, 2014-15 yıllarında yapılan 26.3 milyon ihracat miktarina göre artarak 29.6  milyon ton olarak öngörülüyor. Buğday ihrarcatı 2014-15 ihracat miktarı olan 4.8 milyona göre artarak 7.5 milyon olarak öngörülüyor. Darı ihracatı önceki yılın miktarı olan 18 milyona göre azalarak 17 .5 miyon olarak tahmin ediliyor.

            Arpa ihracatının  2 milyon tondan ( 1. 4 besin, 600.000 çimlendirme)  2.8 milyon tona ( 2 milyon besin, 800.000 çimlendirme) çıkması bekleniyor.

            Süpürge darısı ihracatının 1.5 milyondan 1.8 milyona çıkması bekleniyor.

            Arjantin eskiden olduğundan daha az soya ihrac ediyor. “ Arjantin’in ihracatı 2010-11( Nisan –Mart) yıllarında 13.6 milyon ton ile zirveye çıktı. Fakat Uluslar arası tahıl konseyinin söylediğine göre  Bu durum sürekli bir düşüş içinde. 2011-12 ve 2104-15 yılları arasında ortalama yıllık 8 milyon ton olarak seyrediyor. Bu durumun sebepleri rekabet ve miskin çiftçilerin geçen yıllarda yaptığı satışlar.” Nakliyatta görülen 7.5 milyondan 8.1 milyona kısmı yükseliş ile ikinci faktor daha önemli olabilir. Arjantin’in soya ihracatının 23 milyon tondan 27.6 milyon tona yükselişi öngörülüyor.

            Amerik Birleşik Devletleri Tarım departmanı ataşesinin tahıl ile ilgili raporunda söylediğine göre :“ Yüksek enflasyon, değeri şişirilmiş peso, kısıtlı finans ve hükümet politikaları üreticileri buğday ve mısır ekimini 2015-16 yılları arasında azaltmaya zorluyor. “Süpürge darısı ve arpa üretimi ise yönetimin ihracat kısıtlamalarına dahil olmadıkları için üretimlerinin artması bekleniyor. Ayrıca süpürge darısı Arjantin ürünlerine Çin marketini açan Arjantin-Çin anlaşmasının avantajını kullanıyor.

            Ataşenin söylediklerine göre olmak üzere olan seçimlerin tahıl politikalarında değişiklik yaratabilir. “ Yaz hasatı için alınacak kararlar seçim ile aynı zamanda olacak.( Ekim 2015). Bu durum yaz hasatı için etkili olabilir.

            Rotasyonel Problemler

            Ataşe hasat rotasyonun sebep olduğu problemler üzerine vurgu yaptı. “ Arjantinde, şimdiki soya ile mısır arasındaki ekili alan oranı altıda biridir.” “ Çiftçiler bu durumun toprak kalitesine zarar verdiğini biliyorlar. Fakat soya ekmeye devam ediyorlar. Çünkü mısır ile karşılaştırıldığında soya daha kazançlı.”

            Arjantin özellikle soya ve mısır için GDO teknolojisi geliştiriyor. Fakat ataşenin söylediklerine göre “ geçen iki sezonda mısırın tırtıllara karşı direnci beklentilerin altında kaldı. Ayrıca bu durum getiriyi etkiliyor ve ilaçlama ihtiyaçlarından kaynaklanan üretici giderlerini arttırıyor. “ Eğer  Ekimde başa gelecek yeni yönetim ihracat kotalarını kaldırırsa ve mısır için alınan vergileri tamamen kaldırır yahut azaltırsa, üreticiler 2015-16 sezonu için soya ekiminden mısır ekinlerinin dönümleri için değişiklik yapabildiklerini gösterdiler.

            Ataşe buğday tüketiminde küçük bir düşüşle 2015-16 yıllarında 6.15 milyon ton olacağını tahmin ediyor. Ataşenin dediğine göre: “ İç ihtiyacı karşılamak için yerel un değirmenlerinden talep edilen buğday miktarı gayet sabit. “ Mahsulde değişen şey hayvan beslemek için kullanılan buğday miktarı. Bu durum kalite problemi olan yıllarda normal olarak artış gösteriyor. ( örneğin 2014-15)

            Rapor un değirmenlerinin sayısının 170 den fazla olduğunu gösteriyor. Bu değirmenlerin yarısından fazlası Buenos Aires eyaletinde diğerleri ise Cordoba, Santa Fe ve Entre Rios eyaletlerinde bulunmaktadır. “  Şimdiki şartlar altında un değirmenleri yönetim tarafından onların ihtiyaçları kadar buğday alabilecekleri garanti altına alındı. Bu yüzden onlar stok yapmak için acele etmelerine gerek yok.” Fakat çoğu insan bu sistemin  Ekimde göreve gelecek olan yeni yönetim ile devre dışı kalacağını ve piyasanın normale döneceğini düşünüyor. “

            Arjantin Şili ve Uruguay’a ayda ortalama 10.000 ile 15.000 ton kuru damıtılmış tahıl ihraç etmeye başladı. Bu durum ataşeye göre  mısırın ihracatı yüzde 20 olarak vergilenirken, kuru damıtılmış tahıl ürünlerinin vergilendirilmesinin yüzde 5 olmasını açıklıyor. “ Genel olarak, tahıldan etanol üreten 5 ve 6 fabrikalar ıslak damıtılmış tahılı yakınlardaki müşterilere satmayı tercih ediyorlar. Fakat kuru damıtılmış tahıllar onlara piyasa için daha çok esneklik veriyor.

            Politikanın Etkileri

            Ataşenin söylediğine göre  “tahıl üretimini ve ticaretini çoğunlukla etkileyen politikalar buğday ve mısır için ihraç kotaları ve gümrük vergileridir.”

            “ İhracat kota sistemi 2007 yılında kuruldu. Bu sistemin amacı uluslar arası yüksek fiyatları yerel besin fıyatlarından koparmaktı. “

            Sistem genel olarak buğday, mısır ve sığır eti için uygulandı. Ataşe “ ihracatı kısıtlayarak ve belirli bir model olmaksızın ihracat kotaları ilan ederek, yerel piyasa satıcıları ve ihracatçılar çiftçi fıyatlarını düşük yaparak ürün için rekabet etmediler” dedi. “ İhracat vergileri yerel sanayi ve hayvan besin sektörü için fiyat avantajı sağlıyor. Şimdiki ihracat vergileri buğday için yüzde 23, mısır için yüzde 20, arpa için yüzde 20 ve pirinç için yüzde 5-10. Bu politikalar mısır ve buğday üretimini soya fasulyesi lehine düşürdü. Çünkü soya ihracat kotalarından etkilenmiyor. “

            Bütün başkanlık adayları tarım sektörünün reforma ihtiyaç duyduğunu gösterdiler. Onlar ihracat kotalarını kaldıracaklarını ve tahıl üzerindeki vergilendirmeyi kaldıracaklarını yahut azaltacaklarını söylediler. Eğer böyle bir reform olursa, gelecek yıllarda mısır ekili alanların ve buğday ihracatının artacağını beklemek olası görünüyor.

         Çiftçiler soya fasulyesini tercih ediyorlar

         Yıllık yağ tohumu raporuna göre, ataşe neden yağ tohumnları çiftçiler arasında popula sorusuna eğildi. Ataşeliğe göre çiftçiler soya fasulyesi üretimine devam edecekler. Çünkü soya fasulyesi üretimi görece daha az maliyetli, yüksek akışkanlığa ve sabit uluslararası talebe sahip. Son olarak soya fasulyesi paranın değerinin düşürülmesi bağlamında alternatif bir değer saklama aracı fonksiyonu vardır. “ Soya fasulyesinin silo çuvallarında saklanabilmesi, üreticilerin soya fasulyesini değer saklama aracı olarak tutmalarını sağlıyor. Bizler çiftçilerin elindeki bu metatnın önemini abartamayız. Yabancı rezervlerini kontrol eden ve pesonun değerini şişirmeye devam eden bir ekonomide, toprak sahipliği ve soya fasulyesi arazi tasarrufu için uygulanabilir tek alternatif olduğunu kanıtladı.

            Arjantinde üretilen soya fasulyesinin dörtte üçünden fazlası yıllık kapasitesi 60 milyon tonun üzerinde olan sanayi tarafından öğütüldü. İhrac edilen soya fasulyesinin tamamı, hemen hemen yüzde 80i Çin’e gidiyor. Ataşenin söylediğine göre “soya fasulyesi için diğer önemli piyasalar Mısır, Bengladeş ve İrandır.” “Arjantin dünya piyasasını en büyük soya yağı ihracatçısı olarak domine ediyor.”

            2014-15 yılları arasında Arjantin için en önemli soya fasulyesi piyasaları, Avrupa Birliği, Vietnam, Endonezya ve İrandır.”

            Anahtar Unsurlar

         Başkent: Buenos Aires

            Nufüs: 43,024,374 ( Temmuz 2014)

            Dinler: Nominal olarak Katolik 92%. Protestan 2%. Yahudi 2% diğerleri 4%

            Konum: Güney Amerikanın Güneyi, Güney Atlantik Okyanusu ile sınırdaş, Şili ve Uruguay arasında.

            Yönetim: Cumhuriyet, devlet başkanı ve hükümet lideri: Başkan Cristina Fernandez De Kirchner ( Aralık 10, 2007den itibaren)

            Ekonomi: Arjantin zengin doğal kaynaklarına sahip, nüfusun çoğu okuryazar olan, ihracata yönelik tarım sektörü ve çeşitlenmiş endüstiri temeline sahip bir ülkedir. Arjantin 100 yıl önce dünyanın en zengin ülkelerinden biri olmasına rağmen, Arjantin 20.yy boyunca ekonomik krizler, bütçe açıkları, yüksek enflasyon, dış borçlar ve sermayenin kaçısı gibi problemlerle boğuştu. Ekonomi 2009 durgunluğundan sonra 2010 yılında iyileşme gösterdi. Fakat 2011 yılından itibaren yönetimin enflasyonu çift hanelerde tutan genişlemeci mali ve parasal politikaları uygulanirken bile ekonomi yavaşladı. Yönetim 2012 boyunca ekonomi üzerinde devlet müdahalessini genişletti. Mayıs 2012de, Kongre YPF şirketinin İspanya menşeli Repsol’dan millileştirilmesini onayladı. Yönetim yıl boyunca ithalat kısıtlamaları için resmi ve gayri-resmi önlemler aldı. Bu önlemlere tüm ithalat için ön kayıt ve ön onay gerekliliğide dahildi. Temmuz 2012 yılında, yönetim sermaye kaçısını engellemek ve yabancı rezervleri destelemek için döviz kontrolunu genişletti. 2013 boyunca, yönetim genişlemeci bütçe ve parasal politikalarına ve ithalatı kontrol edici politikalarını devam ettirdi. Amacı Merkez Bankasındaki yabancı rezervlerinin azalmasını kısıtlamak olmasına rağmen rezervler 12 milyon dolara düştü. Tahminlere göre gayri safi milli hasıla %3 büyüdü ve enflasyon %23 seviyesinde sabit kaldı. 2014 başlarında, yönetim geleneksel ekonomik politikaları benimsedi. Pesonun %20 değerini düşürdü. Parasal ve bütçe politkaları üzernde sıkı denetim arttı. Uluslar Arası finans topluluklarıyla bağları kurmak için çeşitli önlemler alındı. IMF ile ekonomik bilgi raporlarını geliştimek için yakınlaşışdı, Repsol ile YPF’nin kamulaştırılması için tazminat anlaşması imzalandı. Son olarak yönetim Paris Klübüne geçikmiş borçları ödemek için bir öneri sundu. Yine de, yönetim Temmuz 2014 yılında Amerika Birleşik Devletli kredi verenlerle anlaşmaya ulaşmada başarısız olması sonucu , dış borçlarını temerrüte düşürdü. Yönetimin anlaşamaya varmasındaki gecikme ve müdahaleci politikaların devamı sonucu uzun süren bir duraklama yaşıyor.

GSYİH: $ 22, 100 (2014 tahmini) ; enflasyon: 36.4 % ( 2014 tahmini); işsizlik: %7.7 ( 2014 tahmini)

Para : Arjantin pesosu: 8.96 pesos eşit 1 Amerikan doları ( Mayıs 20, 2015)

İhracat: $76.47 milyar (2014 tahmini) soya fasulyesi ve türevleri, petrol ve gaz, araç, mısır ve buğday

İthalat: $65.9 milyar ( 2014 tahmini) makineler, motor araçları, petrol ve doğal gaz, organik kimyasallar, plastik.

Ana Ürünler/Tarım Ürünleri: Ayçiçeği, limon, soya fasulyesi, üzüm, mısır, tütün, yer fıstığı, çay, buğday, besi hayvancılığı.

Tarım: 10.4 % of GSYİH ve iş gücünün %5

İnternet: 11.232 milyon (2012) sunucu ve 13.694 milyon (2009) kullanıcı.


Create AccountLog In Your Account