Amerika Birleşik Devletleri (U.S.) dünyanın açık ara farkla en büyük tahıl üreticisi ve ihracatçısıdır

Amerika Birleşik Devletleri (U.S.) dünyanın açık ara farkla en büyük tahıl üreticisi ve ihracatçısıdır

09/15/2015
Okunma: 13450

Amerika Birleşik Devletleri (U.S.) dünyanın açık ara farkla en büyük tahıl üreticisi ve ihracatçısıdır. Ekinleri diğer ülkelerinkini ezip geçmektedir ve dünyanın beslenmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Taşıtlar için yakıt üretiminde darı kullanımı konusunda bir liderdir ve 1848’de Chicago Ticaret Kurulunun açılması ile dünyada tarım konusunda risk yönetim tekniklerinin oluşturulmasını sağlamıştır.

Uluslar arası Tahıl Komitesinde (IGC) göre A.B.D., 2012-13 yılında elde edilen 347.8 milyon rakamı ile karşılaştırıldığında 2013-14 yılında toplam 427,3 milyon ton tahıl üretecektir. IGC’nin listesinde bir sonraki en büyük üretici 340,8 milyon ton ile Çin’dir.

Ülkeyi lider konuma yerleştiren şey devasa büyüklükteki A.B.D. darı ekimidir. IGC, bir önceki yılda gerçekleşen 273,8 milyonluk rakam ile kıyaslandığında 2013/14 ekinlerini 355 milyon ton olarak belirlemiştir.

A.B.D. ayrıca arpa üretimini 2013-14 yılında 4,8 milyon ton olarak değişmeden gerçekleştirmiş, sorgum üretimini 6,3 milyondan yükselişle 10 milyon ton olarak ve önceki yılda gerçekleşen 900,000 rakamından düşüşle bu yıl 1.1 milyon tonluk yulaf üretimi gerçekleştirmiştir.

A.B.D. aynı zamanda dünyanın açık ara farkla en büyük tahıl ihracatçısıdır. IGC, 2013-14 yılında A.B.D.’nin toplam tahıl ihracatını 52 milyondan artışla 63,8 milyon ton olarak tahmin etmiştir, bu rakam dünyanın en büyük ikinci tedarikçisi olan Arjantin’in bu yılki 30,9 milyonluk rakamının iki katından fazladır. A.B.D. buğday ihracatı önceki yılda gerçekleşen 28,1 milyonluk rakamdan artışla 28,5 milyon ton olarak gerçekleşirken A.B.D.’nin 2013-14 yılındaki darı ihracatı geçen yılın 21,5 milyon tonluk rakamından artışla 32 milyon ton olmuştur.

A.B.D. 2013-14 yılında 6,4 milyon tona ulaşarak 3,4 milyon tondan yükseliş gösteren bir ekin düzeni ile aynı zamanda önemli bir pirinç üreticisidir. 2013-14 yılındaki ihracatının 3.4 milyon ton olması öngörülmektedir.

Soya fasulyelerinde A.B.D.’nin dünyanın en büyük üreticisi olarak rolünü devam ettirmesi öngörülmektedir. IGC, 2012-13 ekinlerini 82,1 milyon ton olarak belirlemiştir ve bu rakam önceki yılın 84,2 milyonluk oranının altındadır ve 81,5 milyon ton olarak öngörülen Brezilya ekinlerini az da olsa geçmektedir. A.B.D. aynı zamanda 2013-14 yılında ülkeden çıkan 36,7 milyon tonluk soya fasulyesi ihracatını öngörmektedir ve bu rakam önceki yılın 38,4 milyonluk oranının altındadır ancak hâlâ Brezilya’nın 36,4 milyon ton olarak öngörülen toplam ihracatından fazladır.

Her ne kadar A.B.D. üretim ve ihracat rakamları etkiletici kalmaya devam etse de A.B.D.’nin liderlik pozisyonu dünyanın diğer bölgelerindeki büyümeden etkilenmiştir. Diğer ekinlerin yanı sıra A.B.D. arpa, darı ve tahıl sorgumu için ihracat piyasası oluşturmak için kurulan A.B.D. Tahıl Komitesi kendi web sitesinde şunları yazmıştır: “A.B.D. geçtiğimiz son dört yıla kadar dünya mısır ithalatında güçlü bir piyasa konumuna sahipti ancak bu tarihten sonra yaklaşık 550 azalmıştır.

“Küresel rekabet, en büyük rakip olarak Güney Amerikanın (Arjantin ve Brezilya) liderliğinde geçtiğimiz on yılda hızla artmıştır. İklim ve dönüştürülmüş otlak alanları büyük bir potansiyele izin verirken yalnızca alt yapı ve politika sınırlayıcı etkiye sahiptir.”

A.B.D. Tahıl Komitesine göre “Karadeniz bölgesi (Ukrayna, Rusya ve Kazakistan) arazi miktarı ve kaynaklar açısından çok zengindir”. “Burada sınırlayıcı olan tek şey istikrarsız iklim koşulları ve politikadır. Dünyanın geri kalanında potansiyel sınırlıdır. Hala istikrarlıdır ve sınırlı verimli arazilerin en büyük sınırlamasından dolayı fiyatlara karşı hassastır.”

DEĞİRMEN ENDÜSTRİSİ

Sosland Yayınlarının Tahıl ve Değirmen Yıllığı uyarınca (GMA) A.B.D.’de bulunan 165 un değirmeninde toplamda 1,473 milyon cwt ya da yaklaşık 67,000 yonluk bir kapasite söz konusudur.

Bu değirmenlerden 68’inin 454 tonluk veya daha fazla bir günlük kapasitesi bulunmaktadır. A.B.D.’de listelenen un değirmenlerinden en büyüğü 1,362 tonluk bir günlük kapasiteye sahip olan, North Dakota, A.B.D.’de bulunan North Dakota Mill & Elevator Association’a ait olandır. Günlük kapasiteye dayalı en büyük değirmen şirketi 12,270 tonluk bir günlük buğday unu kapasitesine sahip Horizon Milling LLC’dir.

Cargill ve CHS’s milling assets’in bir birleşimi olan ve ConAgra Foods değirmen bölümü olan Horizon Milling, GMA’nın A.B.D. un değirmen şirketleri listesinde üçüncü sırada olarak operasyonları yeni bir entiteyle birleştirme konusunda planlarını bu yılın başlarında ilan etmiştir. Eğer işlem kapanırsa, Ardent Mills’in A.B.D., Kanada ve Porto Riko’da bulunan tesisler ağında 44 un değirmeni lokasyonu, üç fırın miks tesisi ve bir özel fırın bulunacaktır. Ardent Mills için toplam günlük buğday ve durum unu kapasitesi 576,100 cwt olacaktır.


ETANOL

A.B.D., büyük bir etanol üretim endüstrisi oluşturmak için dev üretim kapasitesinin avantajını kullanmaktadır. A.B.D.’nin ithal enerjiye bağımlılığını azaltma konusunda bir istek ile desteklenmenin yanı sıra darı için bir piyasa bulma isteği ile endüstri yavaşlarken ekonomi ile birlikte şist petrol bazı enerji bulunabilirliği, biyo yakıtlara dikkat çekecektir. IGC’ye göre, 2012-13 yılındaki 116,8 milyon ton ile kıyaslandığında 2013-14 yılında etanol üretmek için 123,2 milyon ton A.B.D. darısı kullanılacaktır. Bununla birlikte, 2011-12 yılı için söz konusu rakam 127.3 milyon tondur.

IGC, son zamanlarda yayınlanan bir Tahıl Piyasası raporunda “A.B.D.’de daha düşük etanol üretim kârlılığı, devam eden zorlu ekonomik koşullar ve yeni taşıtların daha iyi yakıt verimliliği arasında yakıtların nakliyesi için azalan tüketici talebi ile desteklenmiştir” demiştir. “Yaklaşık 20 olarak tahmin edilen geçici tesis kapamaları büyük oranda en az verimli üreticilerde olmuştur ve bunlardan bazılarının gelecekte yüksek ham madde maliyetlerine karşı direnci artırmak için teknik yükseltmelere bağlı olduğu rapor edilmiştir. Endüstri getirileri son zamanlarda artarken ve etanol ürünleri yükselirken haftalık üretim hala y/y’den %5 azdır.


A.B.D.’deki araçların çoğu benzin ile çalıştığı için biyodizel çok daha az ilgi görmüştür ancak A.B.D. Enerji Bilgi İdaresine göre 2012 yılında dizel yakıt üretmek için 1.82 milyon ton soya fasulyesinden fazlası kullanılmıştır.

Biyodizel endüstrisinin büyümesi kara taşıtı yakıtlarının tarımsal arazi için rekabet ettiği ve gıda fiyatlarını yükselttiği konusunda eleştirileri meydana getirmiştir. A.B.D. Ulusal Çiftçiler Birliği (NFU) bu nedenle federal biyoyakıtların şart koşulması ve gıda fiyatlarının artışı arasında doğrudan bir ilişki bulamayan bir çalışmayı sunmuştur. Çalışma, bir tarım ve biyo yakıt danışmanlık firması olan ABF Economics tarafından yayınlanmıştır.


NFU Başkanı Roger Johnson “ABF Economisc’in raporu, bir süredir bildiğimiz üzere biyo yakıtların gıda fiyatlarının artmasının ana nedeni olmadığını tasdik eden diğer bir çalışma örneğidir” demiştir. “Büyümekte olan küresel talep, emtia piyasalarındaki spekülasyonlar ve özellikle yüksek petrol fiyatları artan gıda masraflarının ana destekçileridir.”

Çalışmaya göre,  gıda fiyatı enflasyonu, yenilenebilir yakıt standardının en son gözden geçirildiği tarih olan 2007’den bu yana daha yavaş bir oranda artış göstermiştir. Çalışma aynı zamanda ham emtiaların nihai gıda fiyatının küçük bir yüzdesini temsil ettiğini, enerji, gıda işleme ve diğer harici masrafların gıda fiyatı artışlarını yönlendirdiğini belirtmiştir.

Johnson’a göre “Çiftçilerimizin ürettiği emtialar perakende gıda fiyatlarında çok düşük bir pay almaktadır.” “Yenilenebilir yakıtlar aslında mısıra olan talebi artırmıştır ve kırsal ekonomik gelişime neden olmuştur ve çiftçilerin ceplerine daha fazla para girmiştir.”

BİYO-TEKNOLOJİ

A.B.D.’deki üreticiler, biyo-teknoloji kullanılarak geliştirilen ekin çeşitlerinin hevesli kullanıcıları olmuştur ve bunların çoğu soya fasulyesindedir ve A.B.D.’de 2012 yılında ekilen soya fasulyelerinin %93’ü, USDA’nın Ulusal Tarım İstatistikleri Hizmetine göre herbisite dirençli olacak şekilde genetik olarak değiştirilmiştir. Darıların yaklaşık %88’i biyo-teknolojik türlerdir ve sadece %15’i böceklere karşı dirençlidir, sadece %21’i herbisitlere dirençlidir ve %52’si istifli gen tehditleri içermektedir.

A.B.D. veya başka bir yerde satışı ya da ticari üretimi onaylanmış hiçbir genetiği değiştirilmiş buğday çeşidi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, genetiği değiştirilmiş buğday örnekleri Oregon’da bulunan bir çiftlikte görülmüştür ve biyoteknoloji ürünleri hakkındaki uluslar arası tartışmayı tekrar gündeme getirmiştir.

Önemli Hususlar

Başkent: Washington, D.C.

Nüfus: 316,668,567 (Temmuz 2013 tahm.)

Dinler: Protestan 51.3%, Roman Katolik 23.9%, Mormon 1.7%, diğer Hıristiyan 1.6%, Yahudi 1.7%, Budist 0.7%, Müslüman 0.6%, diğer veya tanımlanmamış 2.5%, inançsız 12.1%, yok 4% (2007 tahm.).

Lokasyon: Kuzey Amerika, hem Kuzey Atlantik Okyanusuna hem de Kuzey Pasifik Okyanusuna sınır, Kanada ve Meksika arasında.

Devlet: Anayasaya dayalı federal cumhuriyet; güçlü demokratik gelenek. Devlet başkanı ve hükümet lideri: Barack Obama (20 Ocak 2009’dan bu yana).

Ekonomi: A.B.D., kişi başına 49,800$ GSYİH ile dünyanın en büyük ve en teknolojik açıdan güçlü ekonomisidir. Bu piyasa odaklı ekonomide özel bireyler ve ticaret firmaları kararların çoğunu vermektedir çünkü federal ve devlet kurumları gereken malları ve hizmetleri büyük çoğunlukla özel piyasadan satın almaktadır. A.B.D. ticaret firmaları, sermaye tabanı genişletme, fazla işçileri işten çıkarma ve yeni ürünler geliştirme konularında Batı Avrupa ve Japonya’daki akranlarıyla kıyaslandığında çok daha fazla esnekliğe sahiptir. Ayrıca, A.B.D. piyasalarına giren yabancı firmalarla kıyaslandıklarında rakiplerinin piyasalarına girme konusunda çok daha fazla engeller karşılaşmaktadırlar. A.B.D. firmaları başta bilgisayar ve medikal, havacılık ve askeri ekipman alanlarında teknolojik gelişmelerde neredeyse ilk sıradadır; avantajları İkinci Dünya Savaşından bu yana azalmıştır. Teknolojinin hücumu büyük oranda “iki katlı bir işçi piyasasının” kademeli gelişimini açıklamaktadır; bu piyasada en altta yer alanlar üst sıradakilerin eğitim ve profesyonel/teknik becerilerinin eksikliğini duymakta ve çok daha fazlasında karşılaştırılabilir maaş artışları, sağlık sigortası ve diğer yararları alamamaktadır. 1975 yılından bu yana hane gelirindeki artışların tamamı hane halkının ilk %20’sine gitmiştir.Kişi başına GSYİH: $50,700 (2012 tahm.); enflasyon: 2% (2012 tahm.); işsizlik: 8.2% (2012 tahm.).

Para Birimi: A.B.D. Dolarıİhracat: $1.612 trilyon (2012 tahm.): zirai ürünler (soya fasulyesi, meyve, mısır) %9,2, endüstriyel tedarikler (organik kimyasallar) %26,8, sermaye malları (transistörler, uçak, motorlu taşıt parçaları, bilgisayar, telekomünikasyon ekipmanları) %49, tüketici malları (otomobil, ilaç) %15.

İthalat: $2.357 trilyon (2012 tahm.): zirai ürünler %4,9, endüstriyel tedarikler (ham petrol) %8,2, sermaye malları (bilgisayar, telekomünikasyon ekipmanları, motorlu taşıt parçaları, ofis makineleri, elektrikle çalışan makineler) %30,4, tüketici malları (otomobil, giyim, ilaç, mobilya, oyuncak) %31,8.

Temel ekinler/tarımsal ürünler: Buğday, mısır, diğer tahıllar, meyve, sebze, pamuk; sığır, domuz, kümes hayvanları, süt ürünleri, balık; orman ürünleri.

Tarım: GSYİH’in %1.2’si ve iş gücünün %0.7’si.

İnternet: Kodu: .us; 505 milyon (2012) host (not – A.B.D. İnternetindeki toplam host sayısında aşağıdaki üst seviye domain host adresleri de bulunmaktadır: .us, .com, .edu, .gov, .mil, .net, ve .org) ve 245 milyon kullanıcı.


Kaynak: CIA Dünya Gerçekleri Kitabı


Create AccountLog In Your Account